Tababarka Shaqaalaha

Qalabka gacmeedka godadku wuxuu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah Qalabka beerta qalabaynta tababarka shaqaalaha

Qalabka gacantu waxa uu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah ee beerta Aaladaha qodista tababarka shaqaalaha (1)
Qalabka gacmeedka godadku wuxuu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah Qalabka beerta qalabaynta tababarka shaqaalaha (2)
Qalabka gacantu waxa uu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah ee beerta Aaladaha qodista tababarka shaqaalaha (7)
Qalabka gacantu waxa uu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah ee beerta agabka qodista tababarka shaqaalaha (3)
Qalabka gacantu waxa uu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah ee beerta Aaladaha qodista tababarka shaqaalaha (4)
Qalab-gacan-socket-ka-soo-dejiya-qalabka-reapir-qalabka-beerta-qalabka-qalabka-qol-dhigista-tababarka-shaqaalaha-(5)
Qalabka gacantu waxa uu dejiyaa agabka dib-u-habaynta otomaatiga ah ee beerta Aaladaha qodista tababarka shaqaalaha (6)